Rekisteriseloste

TNNet Oy:n verkkopalveluiden asiakastietokanta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

TNNet Oy
Y-tunnus 0752911-8
PL 249, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 010 3091 300

Rekisterin nimi

TNNet Oy:n verkkopalveluiden asiakastietokanta

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella tapahtuva TNNet Oy:n verkkopalveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja osoite
– Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
– Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
– Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

TNNet voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

TNNet Oy
PL 249
40101 JYVÄSKYLÄ