TNNetille on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti

TNNetille on myönnetty 26.6.2023 ISO 27001 -sertifikaatti, joka on akkreditoidun sertifiointilaitoksen myöntämä. ISO 27001 -sertifikaatti osoittaa, että TNNet tunnistaa tietoturvallisuusriskit ja työskentelee määrätietoisesti tietoturvallisuuden kehittämiseksi.

”Tietoturvan suhteen ollaan entistä tarkempia”, kertoo TNNet Oyn toimitusjohtaja Lauri Aho-Pynttäri. ”Nykyään jo mikro- ja PK-sektorin yritykset ovat kriittisempiä tietoturvan suhteen. Jatkuva uutisointi erilaisista tietoturvahyökkäyksistä, tietovuodoista ja kyberrikollisista on nostanut varautumistasoa.”

”Haluamme olla tarjoamassa korkean tietoturvan IT-palveluita nyt ja jatkossa. Jatkuva määrätietoinen työ tietoturvalle määritettyjen viitekehysten parissa jatkuu. Tämä on hieno askel TNNetille”, linjaa Aho-Pynttäri.

Kansainvälisessä ISO 27001 -standardissa määritellään yksityiskohtaisesti organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perustamista, täytäntöönpanoa, ylläpitoa, seurantaa ja parantamista koskevat vaatimukset. ISO 27001 -standardin mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on kilpailutekijä ja merkki luotettavuudesta.

Niko Niinijärvi
Markkinointipäällikkö