Pilvipalveluiden ABC – Osa 3: Hybrid- ja multicloud

Hybridipilvi

Olemme käsitelleet aikaisemmissa blogeissa, mikä on julkinen pilvi (Public cloud) sekä yksityinen pilvi (Private cloud). Tällöin tiedämme jo oikeastaan kaikki tarvittavat perusteet kahdesta yleisimmästä pilvivaihtoehdosta, joita yleisesti käytetään ja joihin muut ratkaisumallit pohjautuvat yrityksien pilvipalveluissa.

Hybridipilvi (Hybrid cloud) tarjoaa taas uuden kulman, jossa käytetään sekä julkista pilveä että yksityistä pilveä. Hybridipilveä siirrytään usein käyttämään, kun yritys tekee päätöksen lähteä siirtämään yksityistä pilveään julkiseen pilveen, mutta on vakiinnuttanut paikkansa myös jatkuvaan käyttöön. Esimerkiksi hybridipilveä voidaan käyttää, kun halutaan tehdä raskasta laskentaa ja käyttää tietokantoja mahdollisimman kustannustehokkaasti omasta yksityisestä pilvestä, mutta palvelua tarjoillaan selaimen kautta ympäri maailmaa julkista pilveä hyödyntäen.

Onnistunut hybridipilvi ratkaisu vaatii kuitenkin, että kaikki osa-alueet on mietitty kunnolla, jolloin saavutetaan muun muassa seuraavia etuja:

  • Tietoturvallinen ja nopea liikennöinti pilvien välillä: Jotta data liikkuu pilvien välillä viiveettä ja tietoturvallisesti, on pidettävä huoli siitä, että tietoliikenneyhteydet ovat huolella rakennettu ympäristön mukaisesti.
  • Kontrolli: Hyvin toteutettuna asiakkaan on helppo hallita liiketoimintansa kannalta kriittistä dataa, korkean tietoturvan data voidaan säilyttää yksityisessä pilvessä ja julkiseen verkkoon tarkoitettu data julkisessa pilvessä.
  • Taloudellisuus: Kun data on hajautettu oikein pilvien välillä, voidaan saavuttaa ratkaisu, joka on sekä halvempi että tehokkaampi kuin kumpikaan pilvimalli yksinään.

 

Multicloud

Multicloud on viimeinen käsittelemämme pilvipalvelumalli, joka on tällä hetkellä pinnalla pilvipalveluita tuottavien yrityksien palvelulistoilla. Multicloudilla tarkoitetaan pilveä, jossa pilviarkkitehtuurissa on useamman kuin yhden pilvitoimittajan ratkaisuja. Multicloud ei ota kantaa siihen, ovatko nämä kaikki julkista pilveä, yksityistä pilveä vai hybridipilveä. Usein hybridipilvi onkin samanaikaisesti multicloudia, sillä harva toimittaja tarjoaa sekä julkista pilveä että yksityistä pilveä. On olemassa kuitenkin toimittajia, kuten TNNet joka tarjoaa molempia pilviä omasta laitesalistaan Datavault Kanavuoresta.

Suomalainen sananlasku “älä laita kaikkia munia yhteen koriin” pätee hyvin myös yritysten pilviarkkitehtuurissa. Vaikka monet suuret pilvipalvelutarjoajat ovat valtavia ja erittäin luotettavia organisaatioita, on silti suositeltavaa monistaa oma pilvensä monelle eri toimijalle, mahdollisuuksien mukaan jopa eri maanosiin. Multicloud rakennetaan tavanomaisesti monen eri toimittajan ympäristöön, jotta ongelmatilanteissa on mahdollista tuottaa palvelut toisesta sijainnista ilman pitkiä katkoksia.

Multicloudin ylläpitäminen voi olla raskasta niin asiantuntijoiden työtunneissa mitattuna kuin suorina kustannuksina pilvitoimittajille. Asiantuntijoilta vaaditaan osaamista niin julkisen pilven sekä yksityisen pilven ylläpitoon, jolloin asiantuntijat ovat harvassa. Tähänkin on onneksi olemassa tiettyjä automatisoituja työkaluja, jotka osaavat laskea suoraan, missä pilvessä tietyt palvelimet kannattaa pitää rahallisesti. Usein samat palveluntarjoajat myös auttavat asiantuntijoita tarjoamalla yhtenäisen hallintaliittymän kaikille pilviratkaisuille.

Oikeilla työkaluilla, hyvällä suunnittelulla ja asiantuntijuudella multicloudilla on monimutkaisesta luonteestaan huolimatta potentiaalia olla kustannustehokkain ratkaisu, joka kannattaa pitää ajatuksena mukana yrityksen omaa pilvistrategiaa miettiessä. Multicloud onkin luonnollinen jatkumo modernin yrityksen pilvistrategiassa, kun yritys on siirtynyt julkiseen pilveen ja on valmis kehittämään toimintaansa kustannustehokkaampaan suuntaan oikean kumppanin avulla.


Kiinnostuitko hybridipilviratkaisuista? 

Jätä yhteystiedot

Nimi(Pakollinen)

Lupaamme olla sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana työpäivänä!

Niko Niinijärvi
Markkinointipäällikkö