Pilvipalveluiden ABC – Osa 2: Yksityinen pilvi

Mikä on Yksityinen pilvi? 

Yksityinen pilvi (Private Cloud) on organisaatiolle rakennettu yrityskohtainen pilvipalveluratkaisu. Tyypillisesti yksityinen pilvi ei ole lainkaan saatavilla julkisesta internet-verkosta ja sitä hallinnoidaan ainoastaan suoraan yrityksen sisäverkosta tai suojattujen etäyhteyksien kautta. Yksityinen pilvi voidaan rakentaa joko yrityksen omilla palvelinlaitteilla omia laitetiloja hyödyntäen tai ulkoistaa sekä laitehallinta että laitteiden sijoituspaikka omalle pilvikumppanille.

Yksityisessä pilvessä käytetään yleisesti virtualisoinnin toteutustapana jotain hypervisor-tuotetta, joita ovat esimerkiksi VMware, Openstack ja Citrix. Suurin osa hypervisoreista on kaupallisia tuotteita, joissa on erilaisia lisenssöintimalleja. Virtualisoinnin voi myös tehdä ilman lisenssöintikustannuksia Openstack-ratkaisua käyttäen.

 

Mitä palveluita voi tuottaa yksityisen pilven kautta?

Yksityinen pilvi ei rajaa pois mitään palveluita, vaan sen kautta voidaan tuottaa kaikki yrityksen IT-palvelut. Yksityinen pilvi ei ole kuitenkaan paras ratkaisu kaikkien palveluiden tuottamiseen. Tästä syystä on tärkeää että, asiakkaan kanssa tehdään asiantuntevasti vaatimusmäärittely, jolloin voidaan luoda jokaiselle yritykselle juuri oikea pilviratkaisu vuosiksi eteenpäin.


Yksityisen pilven hinnoittelu

Yksityisen pilven hintoja ei tyypillisesti löydä palveluntarjoajien nettisivuilta suoraan, sillä tuotettu palvelukokonaisuus on käytännössä aina yrityskohtainen. Palvelun hinnoittelu koostuu tyypillisimmin tarvittavasta palvelinkapasiteetista, vaadituista lisensseistä sekä erikseen sovittavista lisäpalveluista, kuten laitteiden ylläpidosta ja tietoliikenteestä. Ylläpitovastuu yksityisen pilven ratkaisuissa on lähtökohtaisesti aina yrityksellä itsellään, mutta yritykset solmivat usein ylläpitosopimuksen joko olemassa olevan IT-kumppaninsa tai pilvipalveluiden toimittajan kanssa.

Tämän vuoksi suosittelemme aina, että yksityinen pilvi rakennetaan jonkun sertifioidun toimittajan kanssa, jolloin asiakkaalle saadaan rakennettua paras mahdollinen kustannustehokas ratkaisu heidän tarpeisiinsa.

 

Yksityisen pilven edut ja haasteet

Edut

  • Turvallisuus – Yksityinen pilvi on tarkoitettu yksittäiselle käyttäjäorganisaatiolle (yritykselle). Palvelut ovat käytettävissä vain sisäverkosta tai tietoturvallisen etäyhteyksien yli.
  • Täysi kontrolli – Yrityksellä on täysi kontrolli ympäristöön niin käytettävän palvelinraudan kuin halutun käyttöjärjestelmän osalta.
  • Tehokkuus – Yksityinen pilvi on yleisesti asiakkaan sisäverkossa ja sijaitsee fyysisesti hyvien tietoliikenneyhteyksien perässä. Näin latenssit ja tiedonsiirtonopeus ovat parempia kuin julkisessa pilvessä.
  • Datan sijainti – Datan sijainti on taattu Suomen rajojen sisälle, jos yksityinen pilvi sijoitetaan suomalaiseen laitesaliin. Monet globaalit julkisen pilven toimittajat usein mainostavat säilyttävänsä dataa Suomessa. Tästä huolimatta toimitusehdoista voi löytyä porsaanreikä, jolla datan sallitaan liikkuvan myös muualle.

Haasteet

  • Hinta – Yksityisen pilven rakentaminen rautatasosta lähtien on hintavaa ja alkukustannukset voivat olla korkeita verrattuna julkiseen pilveen, jossa maksat ainoastaan siitä mitä käytät. Isommissa kokonaisuuksissa yksityinen pilvi on silti huomattavasti halvempaa kuin julkinen.
  • Ylläpito – Yksityistä pilveä tulee ylläpitää joko yrityksen toimesta tai on hankittava ulkopuolinen kumppani, joka ylläpitää pilvipalvelua yrityksen puolesta.
  • Suunnittelu – Yksityisen pilven suunnittelussa vaaditaan erityistä tarkkuutta. Jos toteutettu ratkaisu on liian suuri, palvelimen tehot jäävät hukkakäytölle ja maksetaan turhasta. Vastaavasti liian pieni ratkaisu aiheuttaa suorituskykyongelmia ja aiheuttaa äkillisiä kustannuksia laajentamisen vuoksi.

 

Miten TNNet toteuttaa yksityisen pilven ratkaisut?

Emme ole erikoistuneet ainoastaan julkisen pilven tai yksityisen pilven tarjoajaksi, joten intressimme on aina löytää jokaiselle asiakkaalla paras pilviratkaisu. Selvitämme aina yhdessä asiakkaan kanssa pilviratkaisun todelliset tarpeet, jolloin osaamme tarjota asiakkaalle juuri oikeaa pilvimallia. Jos selviääkin, että asiakkaalle paras ratkaisu on julkinen pilvi, suosittelemme asiakasta tutustumaan Vaultcloudin tapaisiin julkisen pilven ratkaisuihin. Kun asiakkaalla on todellinen tarve yksityiselle pilvelle, tarjoamme vaihtoehdot asiantuntijuutemme mukaan parhaasta käytettävästä palvelinraudasta sekä pilvipalvelun käyttöjärjestelmästä, joista yleisimmät ovat VMware ja Openstack (KVM).

VMware on ollut markkinajohtaja virtualisointiratkaisuissa jo vuosia, joka on monelle käyttäjälle se tuttu ja turvallinen ratkaisu. Yleisesti VMwaren kanssa lisenssöintikustannukset kasvavat suuriksi, mutta VMwaren ylläpitäjiä on mahdollista löytää markkinoilta helposti.

Openstack on markkinoiden yllättäjä, jonka kautta saadaan rakennettua toimiva virtualisointiratkaisu, jossa ei ole lisenssöintikustannuksia. Openstack ratkaisussa ongelmana on osaajien puuttuminen, mutta yhteistyö oikean ratkaisuorganisaation kanssa korjaa tämän ongelman.

Kun käytettävä alusta on valittu, tulee vielä sopia laitteiden sijoituspaikasta, ylläpidosta ja tietoliikenteestä sekä mahdollisesti muista mieltä askarruttavista asioista. Kauttamme on mahdollista saada kaikki tarvittavat tukipalvelut, kuten ylläpitopalvelut sertifioiduilta asiantuntijoiltamme, VaultConnect -tietoliikenneyhteydet, VaultWall -tietoturvapalvelut sekä sijoituspaikka omasta, Keski-Suomessa sijaitsevasta Datavault -laitesalistamme.

Niko Niinijärvi
Asiakasvastaava / Markkinointi