Mikä on SD-WAN?

Yritykset ovat vuosien varrella kehittyneet huimia harppauksia varsinkin IT-puolella ja pilvipalvelut ovat yleistyneet monessa yrityksessä arkipäiväisiksi palveluiksi. Jokaisen yrityksen työntekijän on päästävä omaan pilvipalveluun, paikasta riippumatta.

Tämä tuottaa nykypäivänä haasteita varsinkin tietoturvan puolelta. VPN-yhteydet ja IPSEC-tunnelit sekä MPLS-verkot ovat arkipäivää, joilla asiakkaiden eri toimipisteitä ja henkilöitä yhdistetään yrityksen sisäverkkoon eri puolilta maailmaa. Näiden palveluiden myötä saadaan turvattua tietoturvan osalta palveluihin pääsy turvallista reittiä pitkin. Kankeus on esimerkiksi yksi näiden palveluiden ongelmatekijä.

Digitalisaation myötä yrityksien liiketoiminta muuttuu ja vaatimukset nousevat varsinkin tietoliikenneyhteyksien nopeuden, toimivuuden, liikuteltavuuden osalta. Monet kiinteät yhteydet eivät valitettavasti Suomen kokoisessa maassa riitä kaikkien yrityksien tarpeisiin, kun yrityksen palkkalistoilla voi olla työntekijöitä Helsingistä Tornioon saakka. Tähän ongelmaan ratkaisuna on SD-WAN.

Ketterin ja tietoturvallisin verkottaminen

SD-WAN on uusi yritysverkkoratkaisu, jolla voidaan yhdistää eri yrityksen toimipisteet ja hallita niitä keskitetysti. SD-WAN verkkoratkaisu rakennetaan yleisesti julkisen verkon päälle ja se mahdollistaa asiakkaan käyttämään mitä tahansa verkkotoimijaa, joka toimii parhaiten asiakkaan toimipisteen sijainnissa.

SD-WAN antaa asiakkaalle mahdollisuuden luopua esimerkiksi raskaasta MPLS-verkkoratkaisusta, jossa asiakkaan on valittava yhdeltä ainoalta operaattorilta verkkopalvelut yritysverkon rakentamiseksi. Asiakas voi SD-WAN palvelun myötä valita jokaiselle toimipisteelleen parhaiten toimivan verkkoratkaisun. Yleensä asiakkaat kärsivät suurissa yhden operaattorin verkkoratkaisuissa heikosta palvelusta operaattorin runkoverkkoalueen ulkopuolella, jolloin asiakkaan palvelut vikatilanteissa heikentyvät huomattavasti.

SD-WAN palvelun kautta asiakas voi hallita omaa SD-WAN verkkoa helpon käyttöliittymän kautta ja voi nopealla aikataululla lisätä siihen uusia toimipisteitä tarpeiden muuttuessa. Tietoturvaa sekä liikenteen valvontaa voit hallitusti myös seurata SD-WAN käyttöliittymän takaa.

SD-WAN palvelussa yritysverkkoa ei ole sidottu tiettyyn toimipisteeseen, vaan sitä voi liikutella täysin ympäri maailmaa.
Esimerkiksi, jos asiakas haluaa saada oman toimipisteen verkon messualueelle, hän voi viedä tarvittavan SD-WAN verkkolaitteen messuosastolle ja ottaa käyttöön minkä tahansa operaattorin tietoliikenneyhteyden kohteeseen, mikä vain alueella toimii parhaiten.

Palvelukumppaniksi verkko-osaaja

SD-WAN palvelun myötä yrityksellä on tosiaan mahdollisuus päästä irti kiinteän verkon kahleista ja samalla mahdollistaa vapauden valita paras mahdollinen verkkokumppani SD-WAN-verkon tueksi. Yhteydeksi voidaan valita se, mikä toimii parhaiten kullakin yrityksen toimipisteen alueella.

Suurimmaksi ongelmaksi monen operaattorin kanssa toiminta muodostuu vikatilanteiden hallinnassa. Täten on järkevää valita SD-WAN ylläpitäjä seuraavin kriteerein:

• Laaja osaaminen tietoliikenneverkoissa
• Laaja osaaminen palomuuriratkaisuissa
• Operaattoriyhteistyö suurten operaattoreiden kanssa

Näin yrittäjä saa rautaisen ammattilaisen tukemaan SD-WAN verkkoa ja ongelmatilanteissa ei joudu ratkaisemaan vikaa yksin monen eri operaattorin kanssa. Kun tukipalvelut ovat kunnossa SD-WAN verkkoa rakennettaessa, yrittäjä voi keskittyä täysin omaan toimintaansa.

Sophos tarjoaa varmuutta TNNetin SD-WAN palvelulle

TNNetillä on historian aikana pidetty erittäin tärkeänä sitä, että asiakkaat saavat palvelun hankinnan myötä laadukkaat ja toimivat verkkolaitteet. Pitkän testauksen jälkeen valitsimme laitevalmistajaksi Sophoksen, johon pystymme luottamaan.

”Sophos tarjoaa meille luotettavan kumppanin, joka on tunnettu ympäri maailmaa laadukkaiden tietoturva- ja palomuuriratkaisuiden toimittajana. Sophoksen avulla voimme toteuttaa suuriakin SD-WAN-verkkokokonaisuuksia, jotka toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti”

SD-WAN palvelun myötä meillä on mahdollisuus päästä irti kiinteän verkon kahleista ja samalla mahdollistaa asiakkaalle vapauden valita paras mahdollinen verkkokumppani SD-WAN-verkon tueksi. Yhteydeksi se, mikä toimii parhaiten yrityksen toimipisteen alueella ja palvelukumppaniksi TNNet, joka tuntee asiakkaan verkkoratkaisun SD-WAN:n myötä tarkemmin kuin kukaan muu operaattori.

Seuraavassa blogissamme tarkastelemme tarkemmin syitä, miksi yrityksen pitäisi siirtyä SD-WAN verkon käyttöön.

Niko Niinijärvi
Markkinointipäällikkö