Ketterä tuotekehitys IDS – Sparta Consulting

GDPR:n ympärillä pöhinä kävi kuumimmillaan vuoden 2018 alussa, mekin saimme useita yhteydenottoja asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme koskien erilaisia haasteita tai tarpeita tähän liittyen. Yhdessä yhteydenotossa oli kysymys, että saisiko meidän palomuuripalvelusta jotakin koostettua dataa irti, mitä palomuuri on tehnyt ja millaista liikennettä palomuurin läpi on kulkenut? Tällaista lisäominaisuuttahan meillä ei vielä tuolloin ollut.

Asiasta keskusteltiin lyhyesti kahvipöydän ääressä ja vielä saman iltapäivän aikana tekniikka laittoi omaan toimistomuurimme nopean IPS (Intrusion Prevention System) demon pyörimään. Havaitsimme, että haluttua dataa on saatavilla ja IPS havaitsee liikenteestä myös uhkia, sillä myyntitiimi tuli välittömästi valittamaan joidenkin elintärkeiden sivustojen, kuten iltalehden ja olympialaisten urheilulähetyksen toimimattomuudesta. Jouduimme ottamaan demon pois tuotannosta mahdollistaaksemme myynnin tehokkaan työskentelyn, mutta samalla aloitimme uuden tuotteen ketterän kehityksen.

Ketterä kehitys

Ketterä kehityshän on varmasti monelle ICT-alan työntekijälle tuttu termi, toisille kirosana ja toisille elämäntapa, joten sitä ei lähdetä tässä sen enempää availemaan. Jätetään myös yltiötekninen jargon toiseen blogikirjoitukseen (IDS-blogi) ja keskitytään tässä ainoastaan olennaiseen; miten tuote kehitettiin?

Havaitsimme uudelle tuotteelle tarpeen, kun asiakkaat itse kysyivät sitä meiltä proaktiivisesti. Tästä tuotettiin nopea demo sisäiseen testiin, millä todettiin palvelu välittömästi mahdolliseksi ja pystytettiin pieni projektiryhmä, joka koostui kolmesta tekniikan henkilöstä. Pidimme palaverin, jossa speksasimme alustavasti millainen tuotteen pitäisi olla, mitä tehdään seuraavaan palaveriin ja milloin kyseinen palaveri pidetään.

Seuraava palaveri oli niinkin nopeasti kuin kolmen päivän päästä projektin aloituksesta. Tähän palaveriin mennessä saimme tavoitteemme tehtyä, eli kaksi täysin toisistaan erillistä ja eri henkilöiden tekemää teknistä ratkaisua tuotteesta. Näistä valitsimme paremman sekä kävimme läpi mitä pitää vielä tehdä, missä on parannettavaa ja mikä oli jo hyvää. Lopuksi sovittiin jälleen uusi palaveriaika noin viikon päähän.

Ennen seuraavaa palaveria tuote, tai oikeammin palvelu, olikin jo saanut itselleen nimen: IDS-palvelu. Tästä myös ensimmäinen versio, Alpha 0.0.0.0.1, oli ollut TNNetin omalla palomuurilla tuotannossa ja siitä luonnosteltu raportti laitettiin sisäisesti jakoon saadaksemme palautetta asiaan vihkiytymättömiltä henkilöiltä. Palaute oli harmillisesti ainoastaan positiivista, vaikka kehitys oli vasta alussa. Olisiko olympialaiset vienyt huomion kriittiseltä tarkastelulta vai oliko tuote oikeasti valmis?

Seuraavaan palaveriin mentiin saadun palautteen ja olemassa olevan raportin kanssa. Tulimme siihen tulokseen, että tässä vaiheessa lienee paras jatkaa kehittämistä tekniikan näkemysten perusteella sekä ottaa lisäksi asiakkaita mukaan kehitykseen. Laitoimme muutamalle hyvin erityyppiselle asiakkaalle viestiä, olisiko heillä halua lähteä mukaan testaamaan ja kehittämään palvelua. Halukkaita löytyi, joten IDS-palvelu ajettiin myös näille asiakkaille tuotantoon ja sovittiin heidän kanssaan omat asiakaskohtaiset palaverit.

Demoasiakkaista erityisesti Sparta Consulting Oy auttoi kehityksessä paljon ja heidän kanssaan päästiin hyvään keskusteluhenkeen mukaan. Kävimme yhdessä läpi miltä raportti näyttää, miten sitä voisi muuttaa, miten itse palvelu voisi rakentua ja mikä olisi mahdollisesti hyvä hinnoittelumalli palvelulle ynnä paljon muita kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Jatkuvan sisäisen kehityksen sekä Spartalta saadun palautteen perusteella raportti ja itse IDS-palvelu lopulta muovaantuivat alpha-versiosta beta-versioon, sekä lopulta nykyversioonsa vain muutamassa viikossa. Voitiin sanoa, että nyt meillä on palvelu, jota kirjoituksen alussa meillä ei vielä ollut!

 Ketterän kehityksen teoria tiivistettynä.

Jatkuva kehitys

”Lapseni täytti 18 vuotta ja pärjää jo omillaan, joten homma on niin sanotusti hanskassa ja voidaan siirtyä tekemään toista lasta?”

Mahdollista, mutta useimmiten ei kovin järkevää, vaikka uuden tekeminen onkin aina mukavaa. Tuotekehitys saattaa jäädä hyvin herkästi tähän vaiheeseen ja projektiryhmän jäsenet jatkaa kohti uusia haasteita, vaikka palvelun ylläpidon kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että kehitys jatkuu vielä tästäkin eteenpäin. Palvelun ”valmistuttua” kehitettiin vielä sisäiset prosessit kuntoon, tehtiin myyntimateriaali, sekä kirjoitettiin palvelukuvaukset ja koulutettiin palvelu muulle organisaatiolle. Lisäksi TODO -listalle on jo tullut paljon asioita, joita tullaan edistämään.

Tästä voisikin koostaa yrityksille muistilistan tulevia kehitysprojekteja varten:
• Kuuntele asiakkaita: Ole avoin uusille ideoille ja pyri ymmärtämään heidän tarpeitaan.
• Ole valmis epäonnistumaan: Nopea demo ja kehitys käyntiin, jos demo vaikuttaa hyvältä.
• Kuuntele lisää asiakkaita: Ota asiakkaat mukaan kehitykseen, jolloin molemmat osapuolet saavat paremman tuotteen.
• Älä jätä tuotteen kehitystä kesken, vaan muista ylläpito.

Entä millainen palvelu tästä kehitysprojektista syntyi, miksi meidän IDS-palvelu on hyvä tai muuten vain teknisempi jargoni kiinnostaa, niin voit lukea itse palvelusta lisää IDS-blogikirjoituksesta.

Lue lisää muista blogiartikkeleista tästä

Jari Lehtonen
Kova Ucco